Kullanım Şartları

Anasayfa > Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları

fastmakina.com.tr web sitesinin herhangi bir bölümünde yer verilen her türlü bilgi, ürün veya hizmetin kullanımı dahil olmak üzere bu web sitesinin kullanımı, iş bu Kullanım Koşulları ve "Web Sitesi Veri Koruma Politikası" ve bu web sitesinde yer verilen diğer uyarıların tarafınızca kabul edilmiş olması üzerine size sunulmaktadır. Bu web sitesini veya bu web sitesinin herhangi bir bölümünde yer verilen bilgi, ürün veya hizmetleri kullanıyor olmanız, bu "Kullanım Koşulları", "Web Sitesi Veri Koruma Politikası" ve bu web sitesinde yer verilen diğer uyarıları kabul ettiğiniz ve bunlara uymayı ve bunların gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu belgelerden birer çıktı alıp kayıtlarınızda saklamanızı öneririz.

Kullanım Koşullarında Değişiklik
Fast Makina, bu "Kullanım Koşulları" nda size önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma, yeni madde ekleme veya çıkarma hakkına sahiptir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin web sitesinde yayınlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Değişikliklerden sonra web sitesini kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir, bu nedenle web sitesini zaman zaman kontrol etmenizi öneririz.

Kullanım Kısıtlamaları
Fast Makinanın önceden açık yazılı izni olmaksızın bu web sitesini, içeriğini veya herhangi bir bölümünü hiçbir şekilde veya hiçbir araçla (elektronik, mekanik, fotokopi alma veya diğer) indirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden nakledilemez, dağıtılamaz, yayılamaz, satılamaz, basılamaz, yayınlanamaz, kullanılamaz, icra edilemez veya dolaşıma sokulamaz. İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiç bir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olunamaz. Web sitemize erişim ve bu siteyi kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere de tabi olabilir. Web sitemizin kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz.